Aktualności

Akademia

8 kwietnia zapraszamy na testy do Akademii Miedzi

26.03.2019, 12:05
Już 8 kwietnia odbędą się testy sprawnościowe dla kandydatów do gry w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. Testy przeznaczone są dla zawodników urodzonych w rocznikach 2003 i 2004, a także 2006 i 2009.

Kandydaci do gry w Akademii Miedzi będą mieli przed sobą sześć różnych prób. Szybkość, Beep test, próba mocy, prowadzenie piłki, technika specjalna oraz gra będą elementami testów jakie zaliczą ochotnicy z roczników 2003 i 2004. Natomiast ich młodsi koledzy z roczników 2006 i 2009 zaliczą cztery próby.

Aby wziąć udział w testach trzeba mieć ze sobą podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne na stronie internetowej szkoły), kartę zdrowia, kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 regulaminu rekrutacji do klasy ILO) oraz zgoda rodzica na udział w testach (załącznik nr 3 regulaminu rekrutacji do klasy ILO)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wyniki testów sprawnościowych zostaną skompletowane do 7 dni po zakończeniu testów i przekazane do wiadomości Koordynatora Akademii oraz organu prowadzącego szkołę. Do 14 dni po zakończeniu testów ich wyniki będą dostępne w szkole dla rodziców i kandydatów.

ORGANIZACJA 2006, 2009:

- testy sprawnościowe dla kandydatów do SP

Rejestracja kandydatów 8:30 – 9:20 (boisko przy ul. Hetmańskiej w Legnicy)

Rozpoczęcie testów godz. 9:30

ORGANIZACJA 2003, 2004:

- testy sprawnościowe dla kandydatów do LO

Rejestracja kandydatów 11:00 – 11:45 (boisko przy ul. Hetmańskiej w Legnicy)

Rozpoczęcie testów godz. 12:00

 


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.saller-polska.com/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/