Aktualności

Klub

Dołącz do nas – praca w Miedzi

09.09.2019, 16:30
Miedź Legnica poszukuje dyspozycyjnych i chętnych do pracy osób. Poniżej szczegóły ogłoszenia.

Obecnie poszukujemy osób do pracy w następujących obszarach:


1.    Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i czystości na targowisku miejskim
(praca w pełnym wymiarze czasowym)

2.    Osoba do sprzątania pomieszczeń biurowych
(elastyczne godziny pracy)

3.    Osoby do obsługi Strefy VIP podczas meczów 1 ligi
(obsługa kelnerska i utrzymanie czystości, praca przede wszystkim w weekendy)

Osoby chętne do pracy prosimy o zgłaszanie się telefonicznie do Krzysztofa Piotrowskiego, kierownika ds. organizacyjnych, tel. 510-292-443 lub o przesłanie CV na adres: praca@miedzlegnica.eu w terminie do 30.09.2019 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNCA S.A. z siedzibą w Legnicy, dla potrzeb prowadzenia rekrutacji, w tym także w przyszłości.
______________________________________
— Klauzula informacyjna —

Jednocześnie informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (adres: ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000375520, NIP 6912477746;

2) Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: iod@dsa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław;

3) Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji, w tym także w przyszłości;

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 2 lat;

5) Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jest Pan/Pani także uprawniony/a do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów rekrutacji, w tym także w przyszłości. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, dalsze czynności związane z rekrutacją staną się niemożliwe;

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.no10.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/