Aktualności

Akademia

Informacje dot. opłat w Akademii Miedzi

18.09.2019, 09:24
Poniżej publikujemy aktualne informacje dotyczące wysokości opłat za szkolenie w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica w sezonie 2019/2010.

INFORMACJA W SPRAWIE UISZCZANIA OPŁAT ZA SZKOLENIE W AKADEMII PIŁKARSKIEJ MIEDZI LEGNICA

W sezonie 2019/2020 opłaty za szkolenie w Akademii są następujące:

grupa skrzat(4-6 lat) – trener: Wojciech Górski – 110,00 zł (sto dziesięć złotych) za miesiąc szkolenia,

grupa żak(7-8 lat) – trenerzy: Wiktor Czepułkowski i Bartłomiej Hamanowicz – 110,00 zł (sto dziesięć złotych) za miesiąc szkolenia,

grupa orlik(9-10 lat) – trenerzy: Krzysztof Skrzypek i Wojciech Górski – 110,00 zł (sto dziesięć złotych) za miesiąc szkolenia,

grupa młodzik(11-12 lat) – trenerzy: Paweł Dziakowicz i Krzysztof Skrzypek – 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) za miesiąc szkolenia,

Akademia Bramkarska Miedzi Legnica – trener Mateusz Gwizd - 100,00 zł (sto złotych) za miesiąc szkolenia.

Za wyjątkiem Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica, w każdej z pozostałych grup szkoleniowych (pkt. 1-5) istnieje możliwość skorzystania z ulgi w opłatach z tytułu jednorazowej płatności z góry za całą rundę szkoleniową – jesienną (od sierpnia do grudnia) i/lub wiosenną (od stycznia do czerwca). Deklaracja płatności jednorazowej obniża opłatę miesięczną o 10,00 zł (dziesięć złotych) za każdy miesiąc szkolenia, z zastrzeżeniem konsekwencji niedochowania terminu skorzystania z przedmiotowej ulgi, o których mowa poniżej.

Rodzic (opiekun prawny) Zawodnika zobowiązany jest do uiszczania opłat za szkolenie, w każdym miesiącu przy opłacie comiesięcznej lub w pierwszym miesiącu przystąpienia Zawodnika do szkolenia przy opłacie jednorazowej za daną rundę, do 7-go dnia miesiąca przelewem, wskazując w tytule przelewu imię i nazwisko Zawodnika oraz za jaki okres jest uiszczana opłata, na rachunek bankowy MKS Miedź Legnica prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze: 11 1050 1575 1000 0024 0228 6609 (dane odbiorcy: Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNICA S.A., ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica)

Z uwagi na zmianę wysokości i terminu uiszczania opłat za szkolenie od sezonu 2019/2020, Zarząd MKS „MIEDŹ” LEGNICA S.A. podjął decyzję o udzieleniu ulgi w opłatach, o których mowa w pktach 1-5 powyżej, w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) za miesiąc sierpień 2019 r., to jest w przypadku opłat, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej opłata za sierpień 2019 r. wyniesie po obniżce 100,00 zł (sto złotych), a w przypadku opłat, o których mowa w pkt. 4-5 powyżej opłata wyniesie po obniżce 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).

Powyższe wiąże się również z tym, że rodzic (opiekun prawny) Zawodnika w obecnym sezonie szkoleniowym ma wyjątkowo możliwość zadeklarowania i uiszczenia do dnia 07.09.2019 r. jednorazowej płatności z góry za całą rundę szkoleniową i skorzystania z ulgi w wysokości 10,00 zł za każdy miesiąc szkolenia, z tytułu jednorazowej płatności z góry za całą rundę szkoleniową.

Jeżeli rodzic (opiekun prawny) Zawodnika nie dokona do dnia 07.09.2019 r. zadeklarowanej jednorazowej wpłaty za daną rundę szkoleniową, MKS Miedź Legnica będzie wystawiał fakturę co miesiąc, na kwotę opłaty za szkolenie bez ulgi.

Regulamin Akademii Miedzi

Szczegółowe regulacje dotyczące uiszczania opłat za szkolenie w Akademii znajdą Państwo w rozdziale VI Regulaminu Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica, dostępnego w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej www. miedzlegnica.eu

W załączeniu dokumenty konieczne do wypełnienia i podpisania, w celu przystąpienia dziecka do Akademii:

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami – oświadczeniem w sprawie częstotliwości uiszczania opłat za szkolenie i oświadczeniem w sprawie faktur elektronicznych - Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna - Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

 


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.no10.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/