Aktualności

Klub

Kolej na aktywną pomoc - Reaguj w sytuacjach zagrożenia

22.05.2020, 12:30
Podczas trwającej pandemii wywołanej przez koronawirusa nie można zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W ramach kampanii społecznej „Kolej na aktywną pomoc” wspólnie z Kolejami Dolnośląskimi i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przypominamy jak należy postępować w tym trudnym czasie.

Nie pozostawajmy obojętni w sytuacjach zagrożenia. Przypominajmy innym o zasadach bezpieczeństwa, w sytuacjach kiedy nie są one przestrzegane. Gdy jest taka konieczność wezwijmy pomoc odpowiednich służb. Pamiętajmy, aby zachowywać się odpowiedzialnie, nie narażając siebie samych i innych. Kiedy ktoś zapomni zabrać ze sobą maseczki czy rękawiczek podarujmy je takiej osobie. Pamiętajmy jednak, że obowiązku zasłaniania twarzy nie stosuje się w przypadku osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności. Okazujmy swoją solidarność i empatię w każdej sytuacji. Kiedy widzimy osobę potrzebującą pomocy czy wskazówki nie odwracajmy wzroku. 

Patronem kampanii  społecznej „Kolej na aktywną pomoc” są Koleje Dolnośląskie S.A. i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.no10.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/