Aktualności

Akademia

Nowość w SMS Miedź! Trwa nabór do I klasy SP

24.06.2020, 18:30
Miedź Legnica stawia na kompleksowy rozwój młodych zawodników od początku przygody z piłką. Po raz pierwszy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Miedzi organizuje nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Dotąd kształcenie w legnickiej placówce odbywało się od czwartej klasy szkoły podstawowej aż do ostatniej klasy szkoły średniej i matury. Teraz młodzi adepci futbolu treningi w klubowej akademii będą mogli łączyć z nauką w SMS Miedź już od pierwszej klasy podstawówki, co z pewnością pozytywnie wpłynie nie tylko na sportowy rozwój uczniów. Tym bardziej, że będą mieli okazję współpracować z kadrą pedagogiczną i trenerską posiadającą wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy na różnych etapach edukacyjnych.

- Szkoła Podstawowa, z którą współpracujemy, dotychczas umożliwiała naukę od 4 klasy. Przyjęcie młodszych roczników do placówki będzie zdecydowanym krokiem naprzód. W kolejnych latach czekają nas następne nabory, a docelowo za dwa lata będziemy mieć trzy pierwsze klasy Szkoły Podstawowej. Prowadzimy zajęcia w przedszkolach, przekazując rodzicom informację dotyczącą klubu. Mamy wielu chętnych, a liczba miejsc jest ograniczona – mówi Maciej Łaba, kierownik Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica.

Co warto podkreślić, SMS Miedź Legnica daje uczniom możliwości rozwoju nie tylko sportowego. Wśród obowiązkowych 20 godzin edukacji wczesnoszkolnej, obok języka polskiego, matematyki czy edukacji przyrodniczej, znajdą się także m.in. 2 godz. języka angielskiego. Dla chętnych odbywać się będą również zajęcia dodatkowe, w tym m.in. gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy czy zajęcia z języka niemieckiego i francuskiego.

- W SMS kładziemy nacisk na rozwój fizyczny, zawodnicy będą mieli minimum 16 godzin zajęć sportowych, co w połączeniu z nauką da dzieciom możliwość rozwoju zarówno intelektualnego, jak i sportowego. W ramach wychowania fizycznego proponujemy zajęcia piłkarskie, gimnastyczne, akrobatyczne, naukę pływania, taniec lub gimnastykę artystyczną dla dziewczynek, które również zapraszamy do pierwszej klasy – mówi Monika Gagaczowska-Panek, dyrektor SMS Miedź.

Szkoła zapewnia każdemu dziecku m.in. tablet, strój sportowy, transport szkolnymi autobusami, możliwość wykupienia obiadu, korzystania ze świetlicy, dostęp do lektur szkolnych, naukę w małych klasach, indywidualizację nauczania i wychowania, współpracę z rodzicami, udział uczniów we współzawodnictwie sportowym oraz opiekę pielęgniarki szkolnej. 

Warto wspomnieć, iż szkoła organizuje wyjścia i wycieczki edukacyjne oraz rekreacyjne, konkursy wiedzy i umiejętności, akcje artystyczne i charytatywne, spotkania z interesującymi ludźmi, warsztaty tematyczne, a także obozy szkoleniowe, zarówno stacjonarne, jak i wyjazdowe.

Aby dziecko mogło wziąć udział w naborze, rodzice zobowiązani są do dostarczenia 3 dokumentów: podania o przyjęcie do szkoły, karty informacyjnej ucznia oraz orzeczenia lekarskiego. Z powodu pandemii istnieje możliwość przesyłania dokumentów w formie elektronicznej na adres szkola@miedzlegnica.eu w terminie do 10 lipca 2020 r., a oryginały należy dostarczyć do sekretariatu szkoły po 20 sierpnia.

Więcej informacji na temat projektu rodzice mogą uzyskać pod numerem telefonu: 76 723 23 94. Zapraszamy!

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE – DO POBRANIA:

Podanie o przyjęcie do szkoły

Karta informacyjna ucznia

Orzeczenie lekarskie


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.no10.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/