Aktualności

Akademia

Nowości w Akademii Miedzi: Model indywidualizacji procesu treningowego

30.03.2021, 16:30
Kolejną nowością, która już niedługo zafunkcjonuje w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica będzie nowy model indywidualizacji procesu treningowego. Program ten będzie oparty przede wszystkim na dwóch fundamentach - treningu międzyformacyjnym i treningu pozycyjnym.

Od nowego sezonu szkoleniowego w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica pojawią się kolejne nowości. Proces szkolenia młodych zawodników będzie oparty również na treningu międzyformacyjnym oraz na treningach pozycyjnych. Dzięki wprowadzeniu tych dwóch typów zajęć, nacisk na rozwój jednostki w procesie treningowym będzie jeszcze skuteczniejszy.

- Treningiem międzyformacyjnym i pozycyjnym chcemy zdecydowanie wyeksponować jednostkę oraz szczegółowo wejść w mikrotaktykę. W treningu zespołowym sztaby szkoleniowe pracują z większą liczbą zawodników, dlatego może brakować możliwości odpowiedniego kształtowania jednostki. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wynikającym z naszej idei szkolenia, dlatego dwie jednostki z tygodniowego planu trenigowego przeznaczymy na pracę w mniejszych grupach, w formie fragmentów i scenariuszy gry, co pozwoli nam eksponować indywidualne umiejętności zawodników – wyjaśnia szczegółowo Tomasz Syska, p.o. dyrektora Akademii Miedzi.

Trening miedzyformacyjny będzie odbywał się raz w tygodniu w układzie popołudniowym. Sztaby szkoleniowe dostosują treść treningu do rocznego planu pracy, z uwzględnieniem danych scenariuszy gry. Zajęcia będą połączeniem pracy konkretnych formacji, np. ataku z obroną w danych fragmentach gry. Celem treningu międzyformacyjnego będzie wyposażenie zawodników i formacji w narzędzia do rozwiązywania danych sytuacji meczowych zgodnie z założeniami modelu gry Akademii Miedzi. Szczególnie ważna będzie tu własna kreatywność zawodników oraz zachowanie przeciwnika.

Trening pozycyjny również będzie przeprowadzany raz w tygodniu, także w trakcie zajęć popołudniowych. Charakterystyczną cechą jednostki będzie stworzenie warunków rywalizacji w oparciu o proces selekcyjny zawodników akademii. Pierwsza grupa zostanie stworzona z wysoko perspektywicznych zawodników z roczników U14-U16 oraz U17-U19 z podziałem na pozycje. Drugą grupę utworzą zawodnicy perspektywiczni, których celem jest możliwość dołączenia do pierwszej grupy. Dlatego wezmą udział w identycznym procesie szkolenia. W jednostce treningowej każda grupa zawodników złożona będzie z graczy grających na tej samej pozycji, z przydzielonymi trenerami. Sztaby szkoleniowe dostosują treść treningu w oparciu o roczny plan pracy, z uwzględnieniem danych scenariuszy gry. W odróżnieniu od treningu międzyformacyjnego, trening pozycyjny będzie dotyczyć szczegółowych, indywidualnych zachowań podczas gry na danej pozycji na boisku.

- Indywidualizacja procesu treningowego w połączeniu z pozostałymi projektami, takimi jak indywidualna analiza gry, model treningu motorycznego oraz trening mentalny utworzą nam wielowymiarowy proces szkoleniowy, którego fundamentem jest zawodnik – dodaje Tomasz Syska, p.o. dyrektora Akademii Miedzi.


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/