Aktualności

Akademia

Nowości w Akademii: Trening mentalny

06.04.2021, 14:45
Kolejną z nowości jaka pojawi się w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica jest trening mentalny. Piłkarz to nie tylko jednostka, która musi sobie poradzić z problemami napotykanymi w rywalizacji ligowej. Jedną z najważniejszych cech klasowego zawodnika jest jego mentalność.

Trening mentalny jest projektem ukierunkowanym na wsparcie zawodników w sferze emocjonalnej. Projekt będzie realizowany poprzez warsztaty szkoleniowe, spotkania zespołowe i rozmowy indywidualne. Fundamentem treningu będzie budowanie świadomości w obszarach radzenia sobie z presją, rywalizacją i stresem, współpracą w grupie, a przede wszystkim umiejętnością podążania wytyczoną ścieżką rozwoju.

Mentalność młodego zawodnika jest cechą nieodłączną w procesie nabywania nowych umiejętności. Pewny siebie gracz, który nie boi się podejmować ryzyka i radzi sobie ze stresem, umie odnaleźć się w wielu obszarach piłkarskich znacznie lepiej niż zawodnik ze słabszą wiarą we własne umiejętności. Stąd w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica pojawią się zajęcia z treningu mentalnego, za które odpowiedzialny będzie trener Krzysztof Skrzypek.

- Mówi się, że rozwój zawodnika można porównać do stołu z czterema nogami. Młodzi chłopcy na co dzień pracują nad taktyką, techniką i motoryką. Czwartą nogą pozwalającą zachować stabilność stołu jest mentalność. Trening mentalny, czy prościej mówiąc praca nad własnym rozwojem, ma wspierać chłopców w wykorzystaniu swojego potencjału, który z pewnością posiadają. Czasami wystarczy tylko nakierować, mówiąc "A może zrobisz to w taki sposób?". Wielokrotnie widzieliśmy chłopców, którzy chcą, lecz nie wiedzą "jak". Dlatego postaramy się pomóc w budowaniu nawyków, które będą wspierały rozwój i realizację celów. Osobiście chcę zwrócić uwagę na nieprzypadkowo użyte słowo "pomoc". Lwia część będzie po stronie zawodników. Natomiast tutaj jestem spokojny, ponieważ przez lata mojego pobytu w klubie za każdym razem spotykałem się z chęcią i otwartością młodych adeptów piłki nożnej. Cieszę się, że jako Akademia Miedzi mamy okazję wykonać kolejny krok i mocno liczę, że ten pierwszy rozpocznie interesującą i pożyteczną podróż, która wyróżni się efektywnością – podkreśla Krzysztof Skrzypek.

Silna mentalność wśród młodych zawodników będzie lepiej przygotowywać ich do zmierzenia się z codziennością piłkarskiego życia. Jest to zdecydowanie szersze spektrum niż tylko to, które dotyczy stricte spraw związanych z meczem.

- Na każdym kroku mówimy o eksponowaniu jednostki i jej wielowymiarowym rozwoju, dlatego w całej pracy szkoleniowej nie możemy zapominać o obszarze mentalnym. Zawodnik w trakcie procesu szkolenia nieustannie zmaga się z rywalizacją, selekcją oraz problemami życia codziennego. Uważam, że ścieżka rozwoju zawodnika jest pewnego rodzaju wyścigiem do osiągnięcia sukcesu w piłce zawodowej. Ogromne znaczenie w wymienionych działaniach odgrywa „głowa", dlatego trenerzy naszej akademii muszą być wsparciem w budowaniu świadomości młodego zawodnika oraz pomagać w rozwiązywaniu różnych sportowych, edukacyjnych i prywatnych problemów – mówi Tomasz Syska, p.o. dyrektora Akademii Miedzi.


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/