Aktualności

Klub

Oświadczenie Zarządu Klubu

20.11.2020, 13:35
W związku z zamieszczonym przez trenera Wojciecha Górskiego wpisem w mediach społecznościowych oraz jego wypowiedziami dla prasy, które sugerują, że został niesprawiedliwie potraktowany przez Zarząd klubu MKS „MIEDŹ” LEGNICA S.A. i decyzją Zarządu kończy współpracę z Miedzią z dniem 31 grudnia 2020 r., pragniemy doprecyzować kilka faktów, które w swoich wypowiedziach p. Górski pominął, a które są niewątpliwie ważne dla sprawy.

1. Podczas spotkania z właścicielem Miedzi panem Andrzejem Dadełło trener Górski poprosił o możliwość dołączenia do sztabu pierwszego zespołu Miedzi, wskazując jako powód rozpoczęcie kursu trenerskiego UEFA Pro. Właściciel Miedzi zgodził się na to, jednakże pod warunkiem, że nie będzie to rozwiązanie fikcyjne i że w sztabie pierwszego zespołu trener Górski rzeczywiście podejmie pracę. Trener Jarosław Skrobacz nie widział potrzeby (mając na względzie także sytuację finansową klubu) zatrudniania kolejnego trenera w sztabie „na cały etat”, o czym szczerze poinformował trenera Górskiego, a także Zarząd Klubu. Dodatkowo, zgodnie z podręcznikiem licencyjnym, klub wskazuje pierwszego asystenta trenera (takiej osobie staż w klubie liczy się do kursu trenerskiego). Taką osobą wskazaną przez Miedź w systemie licencyjnym PZPN jest trener Wojciech Łobodziński, który także jest uczestnikiem trwającego kursu UEFA Pro. Nie ma możliwości zgłoszenia dwóch równorzędnych asystentów – tylko jeden wskazany przez klub figuruje w dokumentacji. Klub kategorycznie zaprzecza, że trener Górski objął funkcję „II trenera zespołu”, ponieważ takiej funkcji w oficjalnej nomenklaturze PZPN nie ma. W sztabie pierwszego zespołu trener Górski dostał zgodę tylko na prowadzenie zajęć wyrównawczych z zawodnikami i okazjonalną pomoc czy uczestnictwo w pracy sztabu szkoleniowego zespołu. Nie był osobą obecną na podstawowych zajęciach treningowych zespołu, nie podróżował z zespołem na mecze wyjazdowe, za to mógł w ramach nabywania doświadczenia m.in. podpatrywać pracę drużyny podczas spotkań domowych.

2. Trener Górski pracował dotychczas w Miedzi w charakterze trenera dzieci i młodzieży, a jesienią tego roku prowadził dwie grupy komercyjne w Akademii Miedzi, za co pobierał stosowne wynagrodzenie. W momencie podjęcia rozmów o współpracy z pierwszym zespołem, mimo wyraźnych zastrzeżeń, że nie będzie to praca w pełnym wymiarze i będzie miała charakter okazjonalny, trener Górski bez zgody swojego bezpośredniego przełożonego czy Zarządu klubu, oddał prowadzenie jednej z grup innym trenerom, wciąż pobierając wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie.

3. Na spotkaniu z trenerem Górskim dnia 15.11.2020 r. Zarząd klubu omówił jego sytuację w klubie, jednocześnie uzgadniając rozwiązanie umowy w dotychczasowym kształcie z końcem 2020 roku. Uzasadnieniem rozwiązania przedmiotowej umowy był w zasadniczym punkcie aspekt finansowy, gdyż wynagrodzenie trenera kształtowane na przestrzeni lat współpracy, gdy trener prowadził różne grupy szkoleniowe, w obecnej chwili stanowiło sześciokrotność wpływów do klubu z tytułu prowadzonej przez trenera grupy (bez uwzględnienia kosztów najmu obiektów treningowych), co stanowiło istotną rozbieżność z pułapem wynagrodzeń pozostałej kadry Akademii, nawet przy uwzględnieniu stażu i doświadczenia trenera Górskiego. Ponadto data rozwiązania umowy z trenerem, związana z końcem rundy rozgrywkowej, była z trenerem uzgodniona. Zarząd klubu rzeczywiście w trakcie tej rozmowy podniósł, że skoro trener „nie po to robi kurs UEFA Pro, by zawsze pracować z dziećmi” (takie stwierdzenie padło z Jego strony podczas spotkania z p. Andrzejem Dadełło), być może jest to odpowiedni moment, by rozpoczął pracę na własny rachunek z seniorami w 3 lub 4 lidze, by zdobyć odpowiednie doświadczenie („I tak będę musiał być trenerem co najmniej w 4 lidze, by dopuścili mnie do egzaminu na UEFA Pro w 2021 roku” – takie stwierdzenie padło z ust trenera Górskiego kilka dni wcześniej podczas rozmowy telefonicznej z jednym z członków Zarządu Klubu). Trener Górski zasugerował, że myśli o takim rozwiązaniu od jakiegoś czasu, ma już nawet wstępnie wybrany klub 4 ligi, z którym prowadzi rozmowy. Zasugerował również, że prowadzenie zespołu w 4 lidze mógłby dalej łączyć z pracą w Akademii Miedzi, z jedną grupą. Strony przystały na ten pomysł i umówiły się, że w grudniu (po dopięciu budżetu na rok 2021) ustalą warunki umowy na prowadzenie przez trenera Górskiego jednej z grup Akademii od 1 stycznia 2021, według harmonogramu uwzględniającego inne zobowiązania zawodowe trenera i z wynagrodzeniem adekwatnym do ilości prowadzonych zajęć. Zarząd klubu podkreślił trenerowi, że gdyby jednak nie znalazł pracy w 4 lidze, to klub poszuka rozwiązania, by dalej funkcjonował w szerszym zakresie jako trener w Akademii Miedzi (praca z dziećmi), a również miał zajęcia okazjonalne przy pierwszym zespole, by mógł kontynuować kurs UEFA Pro. Reasumując, Zarząd zakończył spotkanie deklaracją, że w grudniu przedstawi trenerowi ofertę dalszej współpracy, a trener Górski wskazał nawet konkretną grupę, z którą chciał pracować, co w jego ocenie nie będzie kolidować z jego pracą z seniorami w 4 lidze.

4. Dnia 18.11.2020 r., a więc trzy dni po naszym spotkaniu, z ogromnym zdziwieniem odczytaliśmy informację przekazaną w jednym z portali społecznościowych przez trenera Górskiego: „(…) 31 grudnia 2020 r. przestanę pełnić obowiązki trenera w klubie piłkarskim Miedź Legnica SA tak zdecydował zarząd klubu”, a także w ślad za nią idące publikacje prasowe z wypowiedziami p. Górskiego. Na skierowane do p. Górskiego pytanie: „Wojtku, czy poprzez Twój wpis na Facebooku mam rozumieć, że jednak nie chcesz kontynuować współpracy po Nowym Roku z jedną grupą Akademii?” padła odpowiedź: „(…) oczywiście że chcę tu pracować, ale zapewne też wiesz jaką siłą są media społecznościowe, to ma mi pomóc w znalezieniu zespołu, tylko tyle.”

Jako Zarząd Klubu kibicowaliśmy i kibicujemy trenerowi Górskiemu w jego dążeniach do uzyskania licencji UEFA Pro. Zasugerowaliśmy także podczas wspomnianego spotkania, że jeśli ukończy kurs i zdobędzie licencję UEFA Pro oraz uzyska samodzielne doświadczenie w pracy z seniorami, to jesteśmy otwarci na jego pracę w Miedzi w przyszłości już nie strukturze Akademii, a przy seniorach, jak tego oczekuje. Zgodziliśmy się także, by zajęcia mikrogrupy kursu UEFA Pro, które trener Górski musi obligatoryjnie przeprowadzić w ramach wspomnianego kursu, odbyły się w Legnicy na przykładzie pierwszego zespołu Miedzi. Został nawet ustalony termin tych zajęć – 8 grudnia 2020. Padła też propozycja, by kolejne zajęcia wiosenne również odbyły się w Miedzi. Trener Górski odpowiedział, że jeśli będzie wtedy  pracował z seniorami w 4 lidze, to będzie chciał zrobić je na swojej grupie, a jeśli nie, to w Miedzi.

Zawsze rozmawialiśmy z trenerem Górskim otwarcie i uczciwie. Trener wiedział gdzie zadzwonić lub przyjść, kiedy potrzebował naszej pomocy lub wsparcia. W trakcie prowadzonych rozmów trener Górski wyraził także zrozumienia stanowiska klubu, związanego zarówno z brakiem obiektywnych możliwości stworzenia warunków dwóm trenerom klubu do nabywania wymaganego stażu na potrzeby odbywania kursu UEFA Pro, jak i warunków finansowych jego pracy w Akademii Piłkarskiej Miedzi. Z tym większym niedowierzaniem przyjęliśmy stanowisko trenera Górskiego w mediach, szczególnie że wybiórczo przytoczone przez niego fakty godzą w dobre imię Klubu. 

 

Zarząd Miedzi Legnica

 


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/