Aktualności

Akademia

Rozgrywki III ligi zakończone

14.05.2020, 21:27
Śląski ZPN podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek III grupy III ligi, w której występuje zespół Miedzi II Legnica. Sezon 2019/2020 zakończony został z awansami, ale bez spadków.

Legniczanie po 18 rozegranych kolejkach zajęli 13 pozycję w tabeli. Poniżej prezentujemy treść uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zakończenia rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo III ligi grupy III w sezonie 2019/2020:

Wobec aktualnej sytuacji prawnej obowiązującej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej związanej ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania na wypadek braku możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium RP w sezonie 2019/2020 w związku z decyzją organów państwowych, na podstawie § 51 ust. 2 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w związku z § 86 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

§1

1. Zakończyć rozgrywki III ligi grupy III w sezonie 2019/2020 prowadzone przez Śląski Związek Piłki Nożnej.

2. W Regulaminie Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III ligi grupy III na sezon 2019/2020 w Art. 12 skreśla się ust. 2: „Drużyny, które po zakończeniu rozgrywek III ligi w sezonie 2019/2020 zajmą miejsca 16-18 w końcowej tabeli, będą uczestniczyć w rozgrywkach właściwej terytorialnie grupy IV ligi w następnym sezonie”.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezesowi Śl. ZPN i Komisji ds. Rozgrywek.

§3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.no10.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/