Aktualności

Akademia

SMS Miedź uczy zdalnie

31.03.2020, 16:30
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica, podobnie jak inne placówki edukacyjne, znalazła się w nietypowej sytuacji, w której została zmuszona do nauczania zdalnego. O tym, jak radzi sobie w obecnych realiach mówi dyrektor SMS Miedź Monika Gagaczowska-Panek.

Jak wygląda zdalna praca w SMS Miedź?

Naszym podstawowym narzędziem zdalnej edukacji jest dziennik elektroniczny, za pomocą którego przesyłamy informacje oraz kontaktujemy się z uczniami i rodzicami. Codziennie przesyłamy wiadomości w formie e-lekcji. Na wypadek, gdyby młodsi uczniowie nie mieli swoich komputerów, wysyłamy je także na konto rodziców. Lekcje są takie, jak wynika to z planu zajęć. Przygotowywane są na bazie podręczników i ćwiczeń, z których uczniowie korzystają w domu, a także stron polecanych przez ministerstwo i kuratorium. Niektórzy nauczyciele wykorzystują też komunikatory. Planujemy również wprowadzenie do użytku profesjonalnej platformy do e-edukacji, żeby łączyć się z uczniami w formie szkoleń on-line. Zgodnie z moimi obowiązkami, sprawuję nadzór pedagogiczny nad e-lekcjami, dzięki czemu mam wgląd do materiałów wysyłanych uczniom. Na bieżąco widzę, że uczniowie logują się do systemu i wykonują zadania. 

Wystawianie ocen czy sprawdzanie frekwencji jest możliwe przy tej formie prowadzenia zajęć?

Sprawdzanie frekwencji byłoby trudne, bo wszyscy musieliby logować się w tym samym czasie, a zgodnie z wytycznymi kuratorium uczeń ma prawo wybrać sobie porę wykonywania zadań. Oczywiście oprócz umówionych wykładów on-line. Być może w ciągu dnia uczeń musi się zająć obowiązkami domowymi. Wtedy do lekcji siada popołudniu. Dlatego frekwencja nie jest sprawdzana. W dzienniku zaznaczamy, że uczeń jest zwolniony z obecności w szkole. Natomiast nie jest zwolniony z wykonywania zadań. 

Których działań szkolnych w takiej formie nie sposób przeprowadzić?

Ograniczone jest jedynie testowanie oraz przeprowadzanie sprawdzianów, gdyż nie jesteśmy w stanie sprawdzić samodzielności ucznia. To są jedyne formy w jakiś sposób ograniczone. Uczniowie mogą rozmawiać z nauczycielami, łączyć się bezpośrednio. Wysyłane są zadania, wypracowania, robione są testy on-line, a nauczyciel ma podgląd do wyników. Cała reszta działa więc normalnie.

W jaki sposób obecna sytuacja komplikuje dla szkoły proces rekrutacyjny?

Nie mogliśmy odbyć w zaplanowanym terminie testów sprawnościowych, a to jest najważniejszy etap rekrutacji w naszej szkole. Wytworzyliśmy regulaminy, które w dużej części będą musiały zostać zmodyfikowane ze względu na sytuację. One zostały opublikowane na stronie szkoły, a zainteresowani zapoznali się z nimi, co widzę po wysyłanych do nas wiadomościach i zapytaniach. Odbył się w szkole udany dzień otwarty, który cieszył się sporym zainteresowaniem. Zgodnie z tym, co sugeruje kurator oświaty zarządziłam, że można przysyłać dokumenty drogą elektroniczną, bo wcześniej wymagane były oryginały. Codziennie przychodzi kilka podań. Natomiast na stronie szkoły ukazała się informacja, że nowy termin testów sprawnościowych zostanie ustalony po ustabilizowaniu się sytuacji.


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.no10.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/