Aktualności

Klub

Szukasz pracy? Dołącz do Strefy Miedzi!

15.09.2020, 13:50
W związku z rozwojem Strefy Miedzi i przenosinami klubowego sklepu do nowej lokalizacji przy ul. Wrocławskiej 43/1, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku sprzedawcy. Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2020 roku.

Strefa Miedzi, klubowy sklep Miedzi Legnica, poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

KASJER – SPRZEDAWCA

Miejsce pracy: Legnica

 

 Wymagania: 

•wykształcenie m.in. średnie, 

•podstawowa znajomość obsługi komputera,

•wysoka kultura osobista, 

•komunikatywność, zaangażowanie i pozytywne podejście do klientów, 

•dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność za powierzone zadania, 

•dokładność, rzetelność, uczciwość,

•mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

 Zakres obowiązków:

•obsługa klientów sklepu i doradztwo,

•sprzedaż gadżetów, biletów i karnetów,

•pozyskiwanie nowych klientów,

•dbanie o wizerunek i wygląd sklepu, 

•utrzymywanie porządku w lokalu.

 

 Oferujemy:

•zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenie),

•elastyczny grafik godzin pracy,

•pełne wsparcie, szkolenie i wdrożenie do pracy,

•bardzo dobrą atmosferę pracy, w zespole pozytywnych osób,

•zdobycie doświadczenia zawodowego.

 

 

Nie musisz mieć doświadczenia. Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, wszystkiego Cię nauczymy! W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o przesłanie CV do dnia 25.09.2020 r. na adres: praca@miedzlegnica.eu.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami

 

— Klauzula informacyjna —

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanej dalej RODO) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (adres: ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000375520, NIP 6912477746.

2) Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: iod@miedzlegnica.eu lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNICA S.A., Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.

3) Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w zakresie danych nie wymaganych na ww. podstawie prawnej - na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty współpracy przez wybranego kandydata. Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia rekrutacji.

4) Podane przez Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług np. usługi teleinformatyczne, a także podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne za pośrednictwem portali internetowych.

5) Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do usunięcia danych osobowych (w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie); do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia działań rekrutacyjnych. 

7) W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, prosimy o umieszczenie następującej zgody: Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przez okres 2 lat od zakończenia aktualnej rekrutacji.

8) Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

Ogłoszenie w wersji PDF.


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.no10.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/