Aktualności

Klub

Marcin Makuch: - Miedź powstała 14 września!

14.09.2021, 09:45
Pracujący nad monografią piłkarskiej Miedzi Legnica dyrektor Muzeum Miedzi Marcin Makuch podczas swych prac dotarł do wielu ważnych dokumentów, materiałów i źródeł mówiących o historii klubu. Wśród nich są również te, pozwalające jednoznacznie ustalić faktyczną datę powstania Klubu Sportowego Miedź. Jak się okazuje, to właśnie dzisiaj obchodzimy okrągłe – 50 urodziny Miedzi!

Jak to jest z datą powstania klubu Miedź Legnica?
 
- Tych dat można wymienić kilka. Uważam, że za tę właściwą należy jednak uznać datę walnego zebrania, podczas którego powołano pierwszy zarząd klubu. Było to 14 września 1971 roku. Jeszcze w sierpniu formalnie zdecydowano o zlikwidowaniu MZKS-u. Data 28 lipca przyjęła się później, ale w ostatnich latach uznana została za obowiązującą. Warto jednak dodać, że jeszcze w latach dziewięćdziesiątych klub jubileusze powstania obchodził we wrześniu. Kolejną ważną datą jest 3 grudnia 1971 roku, czyli data wpisania statutu klubu do rejestru w Urzędzie Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. Co ważne, KS „Miedź” Legnica nie został zapisany pod własnym, nowym numerem, a jedynie dopisany do numeru przydzielonego w 1967 r. MZKS-owi (nr 2061). Faktycznie doszło do jego przerejestrowania. Potwierdza to tylko fakt, że Miedź była bezpośrednim spadkobiercą i kontynuatorem historii legnickiego MZKS-u. Informacje o likwidacji MZKS-u, które podawano chociażby na kartach ówczesnej prasy, nie są więc do końca precyzyjne, bo klub nie został zlikwidowany, a zreorganizowany. Oprócz tzw. sekcji wiodących MZKS-u, „Miedzianka” przejęła też wszelkie aktywa i pasywa poprzednika. Nadal była też członkiem Federacji Sportowej Hutnik. Klub przyjął za datę powstania rok 1971, jednak posiada pełne prawo do utożsamiania się z tradycją założonego cztery lata wcześniej MZKS-u. W trakcie prac nad monografią klubu w poszukiwaniu tych materiałów źródłowych pomagał mi historyk muzeum Marek Żak.
 
 
Co wydarzyło się więc 28 lipca, czyli w dniu, który w ostatnich latach uznawano za datę powstania klubu.
 
- O tej dacie wiemy jedynie z kroniki klubu. Nie mamy żadnych materiałów źródłowych, archiwalnych. Latem 1971 roku debatowano nad koncepcją likwidacji MZKS-u i jednoczesnego powołania kilku branżowych klubów sportowych, czyli powrotu do stanu sprzed 1967 r. Prawdopodobnie 28 lipca, jak to określono w kronice, miało miejsce spotkanie z udziałem czynników społeczno-politycznych oraz sportowych miasta Legnicy, w trakcie którego podjęto decyzję o reorganizacji MZKS-u Legnica. Nie wiemy czy już wtedy nowy byt nazywano Miedzią. Prawdopodobnie wówczas jeszcze ta nazwa się nie pojawiała. Ale wiązało się to z przekształceniem MZKS-u i deklaracją zakładów przemysłu ciężkiego, takich jak Legmet, Huta Miedzi czy Fabryka Przewodów Nawojowych, że obejmą patronat nad nowym, wielosekcyjnym klubem. Ale tak naprawdę dopiero we wrześniu powołano pierwszy zarząd.
 
 
Wówczas doszło do walnego zebrania i wtedy wcielono w życie decyzję podjętą podczas nieformalnego spotkania czynników społeczno-politycznych.
 
- Zgadza się. Wtedy ustalono też nazwę Klub Sportowy Miedź Legnica. Wcześniej zastanawiano się jak klub ma się nazywać. Pojawiały się różne propozycje. Początkowo miał być to Robotniczy Klub Sportowy Cuprum. Jeden ze świadków spotkania twierdzi natomiast, że nazwę Miedź zaproponował dyrektor Legmetu Franciszek Kowalski. Jest to jednak niepotwierdzona w źródłach informacja, pochodząca jedynie z relacji wspomnianego świadka wydarzeń. Ostatecznie zdecydowano się na nazwę Miedź, z czym wiąże się kolejna przesłanka co do tego, że to datę wrześniową należy uznać za faktyczną datę powstania. Klub rozpoczął bowiem sezon piłkarski 1971/1972 jeszcze jako MZKS i dopiero 19 września w meczu z Hutnikiem Szczytna zespół pierwszy raz wystąpił pod nazwą Miedź Legnica. Wcześniejsze kolejki rozgrywał natomiast jeszcze jako MZKS.
 
Klub powstaje we wrześniu. Czy już od początku posługuje się logiem uznawanym obecnie za pierwszy, historyczny herb?
 
- Nie, bowiem w zarejestrowanym w grudniu 1971 roku pierwszym statucie jako godło klubu zapisano herb miasta Legnicy w obrębie koła zębatego z napisem KS „Miedź”, a barwami klubu były kolory niebiesko-czerwono-zielone. Prawdopodobnie wizerunek pierwszego herbu nigdy nie został przelany na papier, opublikowany czy urzeczywistniony w innej formie. Nawiązywał on najpewniej do znaku jakim na wydanych przez klub odznakach posługiwał się MZKS Legnica. Dopiero w dokumentach z 1973 roku pojawia się pierwsze logo Miedzi jakie znamy, czyli to w kształcie tzw. „ślimaka”. Z relacji autora herbu, pana Zbigniewa Frączkiewicza wiemy, że powstał on w 1972 roku, w okresie, gdy pracował w Legmecie. Pracował tam przez rok, więc łatwo w chronologii wydarzeń możemy określić, kiedy ten herb mógł powstać. Z rozmowy z autorem wynika, że nie dostał jasnych wytycznych co do herbu, który zaprojektował. Zyskał on jednak aprobatę. Popularny „ślimak” składa się więc z trzech pasów bieżni lekkoatletycznej, zawijających się w kształt stadionu, co podkreślać też miało wielosekcyjność klubu. W późniejszych latach herb przechodził pewne modyfikacje, o czym mówi choćby prezentowana do końca lutego w Muzeum Miedzi w Legnicy wystawa.
 
 

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votumenergy.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.mrservice.biz.pl