Aktualności

Biznes

Dołącz do nas – poszukujemy wychowawców młodzieży

10.04.2019, 12:46
W perspektywie nowego roku szkolnego Miedź poszukuje dyspozycyjnych i chętnych do pracy osób o odpowiednich kwalifikacjach opiekuńczo-wychowawczych do pracy na stanowisku wychowawcy młodzieży w klubowej bursie. Poniżej szczegóły ogłoszenia.

W klubowej bursie dla młodzieży mieszkają zawodnicy Akademii Piłkarskiej Miedzi oraz uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica. Obecnie poszukujemy osób na stanowisko wychowawcy młodzieży w bursie. 

Do głównych zadań wychowawcy należy:

- opieka nad młodzieżą całej Bursy w ramach dyżurów ogólnych;

- opieka nad powierzoną grupą w zakresie spraw bytowych, zdrowotno-higienicznych, bezpieczeństwa, wychowawczych, nauki i organizacji czasu wolnego;

- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się i przygotowania do życia w demokratycznym społeczeństwie – poprzez inspirowanie działań samorządowych i zespołowych;

- otaczanie opieką indywidualną każdego z wychowanków;

- współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, szkolnymi i pozaszkolnymi placówkami, świadczącymi młodzieży wykwalifikowaną pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz trenerami;

- prowadzenie dokumentacji bursowej.

Wymagania:

- ukończone studia wyższe o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

- dyspozycyjność i chęć do pracy;

- niekaralność.

Oferujemy zatrudnienie w formie umowy o pracę. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: bursa@miedzlegnica.eu w terminie do 15.05.2019 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNCA S.A. z siedzibą w Legnicy, dla potrzeb prowadzenia rekrutacji, w tym także w przyszłości.

______________________________________

— Klauzula informacyjna —

Jednocześnie informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (adres: ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000375520, NIP 6912477746; 

2) Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: iod@dsa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław;

3) Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji, w tym także w przyszłości; 

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 2 lat; 

5) Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jest Pan/Pani także uprawniony/a do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów rekrutacji, w tym także w przyszłości. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, dalsze czynności związane z rekrutacją staną się niemożliwe;

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.no10.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/