Władze

Właścicielem Klubu i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki jest Andrzej Dadełło. Codzienną pracą Klubu kieruje 3-osobowy Zarząd Spółki, na którego czele stoi Marta Żołędziewska (Wiceprezes).RADA NADZORCZA:

Andrzej Dadełło – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Rogiewicz
Wojciech Kowalik
Martyna Pajączek
Kamil Krążek
Bartłomiej Krupa

ZARZĄD KLUBU:

Marta Żołędziewska - Wiceprezes Zarządu
Przemysław Kołkowski
Tomasz Brusiło

PROKURENCI:

Anna Ludwig - Dyrektor Finansowy
Marek Ubych - Dyrektor Sportowy

KRS: 0000375520

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-sa.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.saller-polska.com/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/