Dołącz do nasZapisz swoje dziecko na treningi w Akademii Piłkarskiej Miedzi!

Zapraszamy do kontaktu!

Telefon: 76 744 26 67


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Akademii Miedzi
Klauzula informacyjna
Podanie o przyjęcie do klubu
Rezygnacja z Akademii Piłkarskiej

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE W AKADEMII PIŁKARSKIEJ MIEDZI LEGNICA
Opłaty za proces szkolenia w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica są obowiązkowe i ich wysokość  ustalona ryczałtowo za miesiąc szkolenia, uzależniona jest od grupy wiekowej, do której należy Zawodnik: 

MIEDŹ KIDS
U10 - U5 - 160,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia,
GRUPA DZIEWCZYNEK - 130,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia.

AKADEMIA

Od 1 stycznia 2023 będą obowiązywać nowe stawki opłat za szkolenie w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica.

a)  grupy U5-U10 - 160,00 zł (sto sześćdziesiąt złotych) netto za miesiąc szkolenia,

b)  grupy U11-U13, obejmujące Zawodników będących uczniami Szkoły Mistrzostwa

Sportowego „Miedź Legnica” - 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych) netto za miesiącszkolenia,

c)  grupy selekcyjne U11-U13, obejmujące Zawodników nie będących uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legnica” – opłata netto za miesiąc szkolenia uzależniona od ilości treningów w tygodniu szkoleniowym: 1 trening – opłata 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych), 2 treningi – opłata 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych), 3 treningi – opłata 160,00 zł (sto sześćdziesiąt złotych),

d)  grupa dziewczynek – 160,00 zł (sto sześćdziesiąt złotych) netto za miesiąc szkolenia.

AKADEMIA BRAMKARSKA - 120,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia. 

W przypadku Zawodnika Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica, który jednocześnie szkoli się w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica oraz dodatkowo w innej grupie Akademii, opłata za szkolenie w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica wynosi 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) netto za miesiąc szkolenia.

Faktury VAT z tytułu opłat za szkolenie wystawiane są za następujące okresy szkoleniowe, z terminem zapłaty: 

lipiec - grudzień - z terminem płatności do 15 listopada, 
styczeń - czerwiec - z terminem płatności do 15 kwietnia.

Jeżeli w danym miesiącu szkoleniowym proces szkoleniowy będzie trwał jedynie 2 (dwa)tygodnie lub mniej, opłata za szkolenie zostanie naliczona w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) opłaty. Jeżeli natomiast w danym miesiącu szkoleniowym proces szkoleniowy będzie trwał powyżej 2 (dwa) tygodni, opłata za szkolenie zostanie naliczona w pełnej wysokości opłaty.

5. Faktury VAT z tytułu opłat za szkolenie wystawiane są za następujące okresy szkoleniowe, z terminem zapłaty:

a)  w grupach wskazanych w ust. 2 powyżej za jesienny okres szkoleniowy – miesiące od lipca (ewentualna zmiana daty może wynikać z decyzji Zarządu MKS Miedź Legnica) do grudnia danego roku, z terminem płatności do 15-go dnia miesiąca za dany miesiąc szkoleniowy, z zastrzeżeniem, że płatność za miesiąc, w którym wystawiona została faktura, będzie wyznaczony do końca tego miesiąca,

b)  w grupach wskazanych w ust. 2 powyżej za wiosenny okres szkoleniowy – miesiące od stycznia do czerwca danego roku, z terminem płatności do 15-go dnia miesiąca za dany miesiąc szkoleniowy, z zastrzeżeniem, że płatność za miesiąc, w którym wystawiona została faktura, będzie wyznaczony do końca tego miesiąca,

KONTAKT:

Miedź Kids - U10 - U5 (2012-2017)

Marcin Garuch  tel. 693 460 188marcin.garuch@miedzlegnica.eu

Akademia - Grupy Selekcyjne - U14 - U12 (2008-2011)

U14 - (2008 - 2010)

Kacper Gawlak tel. 665 597 580, kacper.gawlak@miedzlegnica.eu

U12 - (2010 - 2011)

Kacper Zbroiński tel. 665 960 599, kacper.zbroinski@miedzlegnica.eu 

Akademia - U19-U15 (2003-2008)

Kacper Gawlak tel. 665 597 580, scouting@miedzlegnica.eu

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-fh.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/