Dołącz do nas

Zapisz swoje dziecko na treningi w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica!

Skontaktuj się z trenerem danego rocznika i uzyskaj niezbędne informacje. Niezbędne dokumenty znajdziesz poniżej.

KONTAKT:

GRUPA ŻEŃSKA 
Wiktor Czepułkowski, tel. 733 325 075, wiktor.czepulkowski@miedzlegnica.eu

U5 - U7 (2019-2017) 
Maciej Sobolewski, tel. 731 722 002, maciej.sobolewski@miedzlegnica.eu 

U8 (2016)  
Przemysław Leszczyński, tel. 664 490 577, przemyslaw.leszczynski@miedzlegnica.eu 

U9 (2015) 
Piotr Nowak, tel. 724 464 364, piotr.nowak@miedzlegnica.eu 

U10 (2014) 
Kacper Freidenberg, tel. 795 605 522, kacper.freidenberg@miedzlegnica.eu  

U11 (2013)
Adam Fraska, tel. 727 934 564, adam.fraska@miedzlegnica.eu  

U12 (2012)
Volodymyr Leshchuk, tel. 733 520 229, volodymyr.leshchuk@miedzlegnica.eu  

U13 (2011)
Mateusz Drewniak, tel. 792 290 825, mateusz.drewniak@miedzlegnica.eu  

U14 - U17 (2010-2007) 
Kacper Gawlak, tel. 665 597 580, scouting@miedzlegnica.eu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica
Klauzula informacyjna - Akademia Piłkarska Miedzi Legnica
Formularz zgłoszenia do Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica
Podanie o przyjęcie do Klubu
Formularz rezygnacji z treningów w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica

Deklaracja gry amatora

Polityka bezpieczeństwa dzieci Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica obowiązująca w Miejskim Klubie Sportowym "Miedź" Legnica S.A.
Kodeks postępowania dla rodziców/opiekunów prawnych 
Kodeks postępowania dla dzieci
Kodeks korzystania z szatni i łazienek

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE W AKADEMII PIŁKARSKIEJ MIEDZI LEGNICA

Opłaty za proces szkolenia w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica są obowiązkowe i ich wysokość  ustalona za miesiąc szkolenia, uzależniona jest od grupy wiekowej, do której należy Zawodnik: 

AKADEMIA

Stawki opłat za szkolenie w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica:

a)  grupy U5-U13 - 160,00 zł (sto sześćdziesiąt złotych) netto za miesiąc szkolenia,

b)  grupy U12-U13, obejmujące Zawodników będących uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legnica” - 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych) netto za miesiąc szkolenia,

c) grupa dziewczynek – 160,00 zł (sto sześćdziesiąt złotych) netto za miesiąc szkolenia.

Rodzic (opiekun prawny) Zawodnika, od momentu złożenia Formularza Zgłoszeniowego o którym mowa w § 11 pkt. 4 Regulaminu Akademii Miedzi, zobowiązany jest do uiszczania miesięcznych opłat za szkolenie, o którym mowa w ust. 2-3 powyżej, w terminie do 15-go dnia miesiąca za dany miesiąc szkoleniowy, z zastrzeżeniem, że termin płatności za miesiąc, w którym rozpoczęto szkolenie, wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia treningów, przelewem na rachunek bankowy MKS Miedź Legnica prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 11 1050 1575 1000 0024 0228 6609, Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNICA S.A., ul. Hetmańska 2, 59-220 Legnica. W tytule przelewu opłaty za szkolenie należy podać imię i nazwisko Zawodnika oraz za jaki okres jest uiszczana opłata.

 

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-cc.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/