Kontakt z akcjonariuszami

Tu publikujemy aktualne ogłoszenia i informacje dla akcjonariuszy spółki.

STATUT MIEDZI (do pobrania)

SPRAWOZDANIA FINANSOWE KLUBU:

Pobierz: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

Pobierz: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK

Pobierz: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK

Pobierz: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

WYNAGRODZENIE POŚREDNIKÓW TRANSAKCYJNYCH:

2021:
Zgodnie z wymogiem określonym w punkcie 10.3.5 Podręcznika Licencyjnego PZPN na sezon 2022/2023, MKS „MIEDŹ” LEGNICA S.A. informuje, że całkowita kwota płatna pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym, tj. w 2021 roku, wyniosła 98 700,00 zł brutto

2020:
Zgodnie z wymogiem określonym w punkcie 10.3.5 Podręcznika Licencyjnego PZPN na sezon 2021/2022, MKS „MIEDŹ” LEGNICA S.A. informuje, że całkowita kwota płatna pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym, tj. w 2020 roku, wyniosła 713 679,40 zł brutto

2019:
Zgodnie z wymogiem określonym w punkcie 10.3.5 Podręcznika Licencyjnego PZPN na sezon 2020/2021, MKS „MIEDŹ” LEGNICA S.A. informuje, że całkowita kwota płatna pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym, tj. w 2019 roku, wyniosła 455 384,39 zł brutto

2018:
Zgodnie z wymogiem 10.3.5 Podręcznika Licencyjnego PZPN na sezon 2019/2020, MKS Miedź Legnica informuje, że całkowita kwota płatna pośrednikom transakcyjnym w 2018 roku wyniosła 210 908,40 zł brutto.
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE MKS "MIEDŹ" LEGNICA S.A.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE MKS MIEDŹ LEGNICA S.A.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE MKS MIEDŹ LEGNICA S.A.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE MKS MIEDŹ LEGNICA S.A.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE MKS MIEDŹ LEGNICA S.A.

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-rl.pl/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna