KKN Miedź

8 kwietnia 2015 roku zostało utworzone Stowarzyszenie „Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica”. Jest to organizacja społeczna, zrzeszająca osoby niepełnosprawne oraz osoby wspierające aktywizację i funkcjonowanie środowiska osób niepełnosprawnych.

Podstawowe cele realizowane przez KKN Miedź Legnica to:


- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach związanych z aktywizacją tych osób, a w szczególności związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i kulturą; 
- pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Zarząd KKN Miedź Legnica tworzą: 

Wiktor Czepułkowski – prezes; Jarosław Tański – wiceprezes; Beata Orłowska-Mielniczuk, Dorota Jabłońska – skarbnik;  – sekretarz.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

Bartłomiej Żygadło, Magdalena Tomaszewska, Przemysław Rejczyk.

Komitet Założycielski to: 

Krzysztof Piotrowski, Paulina Rokaszewicz, Wiktor Czepułkowski.

Chęć współpracy i pomoc w organizacji KKN Miedź Legnica wykazały:


- Stowarzyszenie Kibiców „Tylko Miedź” - Ośrodek Kibice Razem Miedź Legnica - Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z zespołem Downa – „Otwórz Serce” - Stowarzyszenie „Nasz Dom” działające przy Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Na Siedząco - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legnicki Klub Sportowy "Trójka" - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Integracji przy Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy „Uśmiech Dziecka” - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja” - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Legnica - Legnickie Centrum Wolontariatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Andrzeja Krakowskiego - Olimpiady Specjalne Polska – Dolny Śląsk - Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka” - Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”- KKN Śląsk Wrocław- KKN Milicz- Fundacja Tu i Teraz- Fundacja Migaj Sercem

Kontakt: kkn@miedzlegnica.eu


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-fh.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/