Szkoła

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica zapewnia ciągłość nauki od czwartej klasy szkoły podstawowej aż po ostatnią klasę liceum. Nasza szkoła to projekt unikatowy opierający się na wzorcowym modelu integracji procesu treningowego w szkole i klubie. W ramach edukacji szkolnej uczniowie mają 16 godzin tygodniowo zajęć piłkarskich. 

Nad rozwojem sportowym młodzieży czuwają trenerzy Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica, natomiast za edukację odpowiedzialna jest specjalnie dobrana oraz wykwalifikowana  kadra nauczycielska. 

Siedziba szkoły mieści się przy ul. Radosnej wj Legnicy. Na treningi odbywające się na obiektach Akademii Miedzi dzieci dowożone są szkolnymi autobusami.

 

WŁADZE

Anna Tymińska-Bella - prezes zarządu organu prowadzącego szkołę. Pedagogiczny nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Kurator Oświaty we Wrocławiu.


Monika Gagaczowska-Panek - dyrektor szkoły. 

Więcej informacji na temat Szkoły Mistrzostwa Spotowego Miedzi Legnica znaleźć można na stronie: szkoła.miedzlegnica.eu

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-fh.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/