Władze

Właścicielem Klubu i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki jest Andrzej Dadełło. Codzienną pracą Klubu kieruje 2-osobowy Zarząd Spółki, na którego czele stoi prezes Tomasz Brusiło.


RADA NADZORCZA:
Andrzej Dadełło – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bartłomiej Krupa
Wojciech Kowalik
Kacper Jankowski


ZARZĄD KLUBU:
Tomasz Brusiło
Prezes Zarządu, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Dyplomowany menadżer sportu (studia podyplomowe w ramach OPKKS). Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania w piłce nożnej „Certificate in Football Management”, organizowane wspólnie przez UEFA i Uniwersytet w Lozannie. Z Miedzią związany od 2011 roku. W latach 2020-2022 reprezentował Miedź w Komisji Rewizyjnej Pierwszej Ligi Piłkarskiej. Od 2021 roku przewodniczy Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

Anna Ludwig
Wiceprezes Zarządu, absolwentka PSKOiB we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Z Miedzią związana od 2011 roku. Pełni także rolę Dyrektora Finansowego Klubu.


PROKURENCI:
Marek Ubych - Dyrektor Sportowy
Agnieszka Czaplińska - Główna Księgowa

KRS: 0000375520

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-fh.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/